Bhokraha gaat zelfstandig door!

Het was een mooi en memorabel moment, de officiële overdracht van Share&Care, de coöperatieve gezondheidszorgverzekering, in Bhokraha. Het dorp verzorgde de activiteiten en inclusie van kinderen met een handicap al drie jaar zelf, zonder de financiële steun van Karuna Foundation. Karuna Nepal gaf de laatste jaren alleen nog technische begeleiding en coaching. En nu was daar dus de officiële overdracht en staat Bhokraha op eigen benen!

Tijdens de prachtige massale bijeenkomst met veel vertegenwoordiging van de mensen in de community, en eregasten zoals een parlementslid, districtsautoriteiten, was er een aantal kinderen en volwassenen die aan het publiek vertelden hoe hun leven was veranderd.

Een jongen van 17 jaar met cerebrale parese vertelde dat hij vóór Share&Care niet kon lopen, nauwelijks kon praten en geen deel was van de samenleving. Nu is hij zelfs voorzitter van de child club. Hij zei met grote moeite en tussenpozen vanwege zijn spasmen: “Niemand zag me en kende me. Ik wist niet dat ook ik rechten had. En nu sta ik hier en spreek ik voor jullie. Ik ben de community based worker zo dankbaar voor zijn eindeloze geduld met mij tijdens fysiotherapiebehandelingen en spraaklessen. En ik ben Karuna dankbaar omdat ze onze community de weg hebben gewezen.”

De dorpsleiders zeiden dat het zowel een moeilijk als een trots moment was. Een moeilijk moment omdat ze afscheid moesten nemen van Karuna. Een trots moment omdat ze  zo ver gekomen waren en zich nu in staat voelen alle activiteiten zelf te continueren. Ze vertelde ook trots dat Karuna ze heeft laten zien dat er ook middelen in het dorp zelf zijn want in totaal hebben de gemeente en mensen zelf al €100.000 bij elkaar gebracht in de afgelopen zes jaar. Een prachtig bedrag tegenover Karuna’s investering van €35.000. Ook is in dit dorp het aantal geassisteerde bevallingen in de lokaal verbeterde gezondheidskliniek gestegen van 0 naar 40 per maand.  En het aantal kinderen met een handicap is gedaald van 110 naar 54, dankzij volledige rehabilitatie, geen nieuwe handicaps bij kinderen, maar ook door een aantal andere factoren zoals migratie. De 56 kinderen met een handicap zijn nu deel van de dorpsgemeenschap en gaan naar school, hebben vriendjes en vriendinnetjes en betere toegang tot zorg. Hun ouders of verzorgers weten beter hoe ze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun kind middels fysiotherapie oefeningen of spraak methodes. Daarnaast hebben zij een beter inkomen dankzij inkomensgenererende projecten en zijn ze hiermee veel beter in staat om te zorgen voor hun kind en gezin.

2017-06-21T19:42:50+00:00