Geen categorie

Aanpak

Focus op duurzaamheid & repliceerbaarheid

Met goed leiderschap nemen mensen zélf verantwoordelijkheid en mobiliseren ze lokaal beschikbare fondsen samen met en voor kinderen met een handicap.