Jaarbeeld 2016

Jaarbeeld 2016

Karuna Foundation bestaat in 2017 tien jaar. In deze periode hebben we geleerd hoe we op praktische wijze kunnen bereiken dat minder kinderen in ontwikkelingslanden met een handicap worden geboren én hoe het leven van kinderen met een beperking kan worden verbeterd.

Sinds onze oprichting is in de meeste dorpen waar wij in Nepal zijn gestart, flinke vooruitgang geboekt. Voor duizenden kinderen met een beperking geldt dat hun levensomstandigheden zijn verbeterd of dat een handicap kon worden voorkomen. Hiertoe zijn lokale comités opgericht, waarbij de gemeenten en inwoners zélf de verantwoordelijkheid dragen voor preventieprojecten en rehabilitatie van kinderen met een beperking. In de pilotdorpen worden deze activiteiten inmiddels op eigen kracht en met eigen middelen voortgezet. En daar zijn we trots op!

In dit heldere Jaarbeeld 2016 treft u persoonlijke verhalen aan en leest u over onze werkwijze en toekomstplannen.

Daarnaast is het uitgebreidere Jaarverslag 2016 beschikbaar.

2018-02-27T21:00:33+00:00