Track Record 2017-06-21T17:42:00+00:00

Track Record

Karuna Foundation is in 2007 opgericht door de Nederlandse ondernemer René aan de Stegge, directeur en eigenaar van Giesbers Groep. Onmiddellijk werd begonnen met het ontwikkelen van missie en visie, het opbouwen van een organisatie in Nederland en het eerste projectland Nepal en met het starten van vernieuwende projecten, pionieren dus. Betteke de Gaay Fortman werd aangesteld als directeur en is de enige fulltime betaalde kracht in Nederland. In Nepal werd een organisatie opgericht die onder leiding van directeur Deepak Raj Sapkota startte met het uitvoeren van de missie.  Karuna Foundation Nepal is in januari 2016 een onafhankelijke NGO geworden die op eigen kracht de werkzaamheden voortzet. Bekijk hun website www.karunanepal.org.

2007-2015: Learning by doing

Het eerste projectland van Karuna is Nepal. Tijdens de pilot-fase heeft Karuna veel geleerd, met vallen en opstaan.

 • 2007 Oprichting Karuna Nederland en Karuna Nepal
 • 2008 Opzet van de organisatie in Nederland en Nepal en start pilot van Share&Care in vijf dorpen
 • 2011 Start pilot Inspire2Care in drie dorpen
 • 2011 Publieksprijs voor het beste leermoment in ontwikkelingssamenwerking: ‘Stoppen is een optie’
 • 2012 Jobena prijs dat ‘op de meest aansprekende wijze invulling geeft aan zelfontwikkeling.’
 • 2008- 2013 De eerste resultaten worden zichtbaar en we vinden steeds nieuwe leerpunten die we telkens direct in het programma verwerken.
 • 2014 Onafhankelijk onderzoek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (NL) toont aan dat Inspire2Care een kosteneffectief programma is volgens de standaard van de Wereldgezondheidsorganisatie

2015-2025: Opschaling

Karuna koestert de ambitie om haar modellen op te schalen, zowel binnen als buiten Nepal, en samen met anderen. De eerste fase van de opschaling in Nepal wordt uitgevoerd door Karuna Nepal in samenwerking met enkele vermogensfondsen en ontwikkelingsorganisaties.

 • 2015 Gefaseerde start opschaling Inspire2Care naar 48 dorpen in het district Ilam: in januari 2015 begint de eerste batch in vijftien dorpen. Daarnaast start de Leprastichting Inspire2Care in drie dorpen in het district Jhapa
 • 2015 Het Asian Pacific Centre for Development and Disability wijst na een onderzoek in 37 Aziatische landen Karuna aan als één van de vijf Best Practices. Deze erkenning wordt in Tokyo uitgereikt
 • 2016 Start tweede fase opschaling naar vijftien nieuwe dorpen in Ilam (in totaal nu 27 dorpen) en een dorp in Jhapa (in totaal nu vier dorpen door Leprastichting)
 • 2016 Op het Wereldcongres over Community Based Rehabilitation in Kuala Lumpur wordt Inspire2Care geselecteerd als ‘goed voorbeeld van een duurzame en innovatieve methode’
 • 2017 Tijdens de Zero Project Conference in Wenen in februari 2017 krijgt Karuna een Award voor ‘Best Global Practices in Entrepreneurship’
 • 2017 Ontwikkeling van plannen verdere uitbreiding van de aanpak en modellen.

Erkenning & Awards

 • Op de Zero Project Conferentie in Wenen in februari 2017 werd Karuna gekozen als een van de Best Global Practices in Entrepreneurship. Tijdens de conferentie werden de resultaten gepresenteerd van hun internationale studie naar de implementatie van het Verdrag inzake de Rechten van Mensen met een Handicap van de VN. Lees het rapport hier.
 • Onafhankelijk onderzoek in 2014 van het Koninklijk Instituut voor de Tropen heeft uitgewezen dat Inspire2Care wetenschappelijk bewezen ‘erg kosteneffectief’. Dit onderzoek naar de kosteneffectiviteit en repliceerbaarheid van het model is uitgevoerd door Health Economist Kelsey Vaughan. Lees het wetenschappelijk artikel hier.
 • Asian Pacific Centre for Development and Disability stelt na een onderzoek in 37 Aziatische landen vast dat Karuna een van de vijf Best Practices is in het integreren van mensen met een handicap in hun eigen gemeenschap. Eind 2015 presenteerde Karuna haar resultaten tijdens een internationaal congres in Tokyo van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Lees het rapport hier.
 • Jobena Prijs voor het Share&Care model dat volgens het Jobena bestuur het meest aansprekend invulling geeft aan zelfontwikkeling, als methode en doel. (November 2012).
 • Most Briljant Failure award voor beste leermoment ‘Stoppen is een optie’ over de toepassingen van de Blauwe Draad, waarmee Karuna de publieksprijs voor beste leermoment in ontwikkelingssamenwerking heeft gewonnen. (oktober 2011)