Organisatie 2018-05-30T15:15:12+00:00

Organisatie

Karuna Foundation is gehuisvest in hetzelfde pand als de holding van Giesbers Groep, onze belangrijkste sponsor en inspirator. Afgezien van onze kantoorfaciliteiten, delen wij als twee verschillende organisaties, de een profit en de ander non-profit, dezelfde bedrijfsfilosofie, De Blauwe Draad en andere waarden en principes, zoals een ondernemende en mensgerichte aanpak en voortdurende verbetering.

Karuna Foundation Nederland is slank met één betaalde fulltime kracht, directeur Betteke de Gaay Fortman. Daarnaast verleent een aantal mensen ondersteunende diensten en deskundige adviezen op freelance en vrijwillige basis.

In Nepal is in 2007 een lokale organisatie opgericht. Onder leiding van Deepak Raj Sapkota en Yogendra Giri is de Nepalese organisatie uitgegroeid tot een team van 60 Nepalese gecommitteerde, competente, veelal universitair opgeleide jonge mensen die een groot gedeelte van hun werktijd in de dorpen bij onze doelgroep doorbrengen. Sinds 2016 is Karuna Nepal een organisatie met een lokaal bestuur en eigen financiering. Karuna Nederland en Karuna Nepal werken gezamenlijk aan een versnelde opschaling van Inspire2Care in Nepal.

Directie

Betteke de Gaay Fortman is sinds 1 april 2007 directeur van Karuna Foundation. Ze heeft veel internationale ervaring opgedaan bij het opzetten en managen van haar eigen bedrijf in Spaanstalige dienstverlening en als directeur van Stichting De Waal Foundation.

Ik ben trots op de resultaten die Karuna tot nu heeft bereikt: duizenden kinderen en volwassenen met een beperking die een verbetering van hun kwaliteit van leven ervaren. En trots op de samenwerking met onze collega’s van Karuna Foundation Nepal die zo’n solide en ondernemende organisatie hebben opgebouwd. Een goed fundament voor verdere opschaling!

Bestuur

Het bestuur van Karuna Foundation bestaat uit dhr R.T.T. aan de Stegge (voorzitter), dhr A. Kasdorp ( secretaris) en dhr H. Timmer ( penningmeester). Het bestuur heeft tot taak toezicht te houden op het beleid, de uitvoering en op de algemene gang van zaken. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en ook geen onkostenvergoeding. De voorzitter van het bestuur brengt minimaal een keer per jaar een bezoek aan Nepal, samen met de directeur.

René aan de Stegge is eigenaar en directeur van GiesbersGroep en initiator van Karuna Foundation. Met zijn pioniersgeest en de ervaring die hij in zijn ondernemersbestaan heeft opgedaan wil hij betere en duurzame gezondheidsvoorzieningen in rurale dorpen helpen opzetten. Als aanjager en voorzitter van het bestuur is hij nauw betrokken bij het beleid en bij de opbouw van de organisatie, zowel in Nederland als in Nepal.

Het is een uitdaging om vanuit mijn eigen ervaring als ondernemer een bijdrage te leveren aan ons uiteindelijke doel: het verminderen van vermijdbare handicaps en een beter leven voor kinderen met een handicap en hun families.

Toon Kasdorp was advocaat en partner bij Houthoff Buruma. Tegenwoordig vervult hij enkele commissariaten.

Huub Timmer is financieel controller en werkt als zelfstandig ondernemer in die hoedanigheid voor een aantal bedrijven.