Ambitie

Ambitie

Karuna Nederland wil haar aanpak in en buiten Nepal uitbreiden samen met anderen, zodat we met zo min mogelijk middelen zoveel mogelijk handicaps bij kinderen kunnen voorkomen en zoveel mogelijk kinderen met een handicap kunnen bereiken binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek.

In Nepal wordt op dit moment het kost-effectieve Inspire2Care model opgeschaald in het district Ilam in samenwerking met Ineke Feitz Stichting, UBS Optimus FoundationMakoto Maki Foundation, Stichting ’t Bosje, True Blue. (2015-2020)

De gezamenlijke ambitie van Karuna Nederland en Karuna Nepal is om Inspire2Care, in samenwerking met de dorpsgemeenschappen, de overheid, en verschillende fondsen de komende 10 jaar op te schalen naar grote delen van Nepal. (2018-2027)

Naar de uitbreiding van de Karuna modellen in nieuwe landen wordt in 2017 onderzoek voor een pilot gedaan

Op naar 2025 – verdere opschaling van Inspire2Care in Nepal

2017-05-29T13:44:32+00:00