Ambitie: opschaling van Inspire2Care in Nepal

Ambitie: opschaling van Inspire2Care in Nepal

De ambitie van Karuna Nederland is om de komende tien jaar samen met anderen het leven van veel meer kinderen met een beperking te verbeteren en veel meer handicaps bij kinderen te voorkomen. Dit doen we middels een kosteneffectieve aanpak die repliceerbaar is: het model Inspire2Care.

Opschaling

In Nepal wordt op dit moment (2015-2020) het Inspire2Care model opgeschaald in het district Ilam in samenwerking met UBS Optimus FoundationMakoto Maki Foundation (websites in het Engels) en Ineke Feitz Stichting, Stichting ’t Bosje en True Blue (websites in het Nederlands).

De gezamenlijke ambitie van Karuna Nederland en Karuna Nepal is om Inspire2Care, in samenwerking met de dorpsgemeenschappen, de overheid, en verschillende fondsen de komende jaren op te schalen naar twee provincies in Nepal (medio 2018-2024). Uiteindelijk zullen deze provincies als voorbeeld dienen zodat de Nepalese overheid de zorg voor en inclusie van kinderen met een handicap in de rest van het land organiseert.

Het model is zo kosteneffectief en aangepast aan de lokale context dat het, indien gewenst, eenvoudig in andere landen of door andere organisaties nagevolgd kan worden. Karuna kan hierbij inspireren, trainen en coachen.

Lees meer over Karuna’s strategie en modellen

2018-06-21T10:52:54+00:00