Positieve onafhankelijke evaluatie Inspire2Care

Positieve onafhankelijke evaluatie Inspire2Care

Volgens een externe evaluatie in opdracht van UBS Optimus Foundation en uitgevoerd door het Indiase Onderzoeksbureau Kaarak Enterprise Private Limited is Inspire2Care effectief, efficiënt en strategisch en creëert het significante impact. UBS Optimus Foundation heeft dit onafhankelijke onderzoeksbureau uit India ingeschakeld om de dorpen die onderdeel uitmaken van batch 2 van het Inspire2Care programma in het Ilam district in Nepal te evalueren.  UBS Optimus Foundation financiert dit onderdeel van de opschaling sinds begin 2016.

De onderzoekers hebben zich gericht op de relevantie, effectiviteit, efficiëntie, impact en duurzaamheid van het programma. Volgens het evaluatierapport is Inspire2Care een “goed georganiseerd, coherent en zeer relevant model” dat in een korte tijd de zichtbaarheid van de kwesties van mensen met een beperking heeft vergroot, moeder- en kindzorg significant heeft verbeterd, teneinde vermijdbare handicaps te voorkomen. Het biedt een zo goed als compleet rehabilitatie-pakket voor alle geïdentificeerde mensen met een beperking. Daaronder vallen alle componenten van Community Based Rehabilitation (gezondheid, onderwijs, empowerment, sociale participatie en inkomen) volgens het WHO-model. Het heeft ook samenwerkingen bewerkstelligd met alle mogelijke instituties in de communities, het district Ilam, en in het land die gerelateerd zijn aan de zorg voor kinderen met een beperking en hun families.

De studie had twee specifieke doelen: enerzijds begrijpen hoe het programma presteert ten opzichte van haar programma-indicatoren, en anderzijds bezien hoe geschikt het programma is om in aanmerking te komen voor verdere financiering van de replicatie in Nepal.

De evaluatie vond plaats in het district Ilam in Nepal, waar Inspire2Care in drie fases wordt opgeschaald naar 48 dorpen. Dit onderzoek beslaat fase 2, waarin sinds 2015 in 15 nieuwe dorpen Inspire2Care wordt omarmd door lokale overheden die gemiddeld 3000 euro per jaar per dorp bijdragen aan Inspire2Care.

Het model wordt door de onderzoekers geschikt bevonden verder te worden opgeschaald in Nepal en in andere ontwikkelingslanden.

Zie hier het volledige evaluatierapport.

2018-06-20T15:01:29+00:00