Shankar staat nu midden in het leven

Shankar staat nu midden in het leven

Shankar is 17 jaar en een sociale jongen met veel capaciteit en die graag in contact staat met de mensen om hem heen. Hij werd geboren met een hersenbeschadiging en leeft met handicap die cerebrale parese heet. Dat is een aandoening waarbij kinderen veel moeite hebben met bewegen, praten, en vaak ook slikken en eten. Hij en zijn ouders vertellen dat hij vóór het Share&Care programma in Bhokraha niet kon lopen, nauwelijks kon praten en geen deel was van de samenleving. Nu na veel fysiotherapie, oefenen, specifieke ondersteuning en hulp van zijn ouders gaat het veel beter met hem en is hij voorzitter van de Child Club! Tijdens een belangrijke ceremonie in het dorp zegt hij, met moeite en tussenpozen vanwege de spasmen: “Niemand zag me en kende me. Ik wist niet dat ook ik rechten had! En nu sta ik hier en spreek ik voor jullie. Ik ben de Community Based Worker zó dankbaar voor zijn eindeloze geduld met mij tijdens fysiotherapiebehandelingen en spraaklessen. En ik ben Karuna dankbaar omdat ze onze gemeenschap de weg heeft gewezen.”

2017-06-21T19:40:59+00:00