Ambitie 2017-06-21T17:29:56+00:00

Ambitie

Ambitie

De ambitie van Karuna Nederland is om de komende tien jaar samen met anderen het leven van veel meer kinderen met een beperking te verbeteren en veel meer handicaps bij kinderen te voorkomen. Dit doen we middels een kosteneffectieve aanpak die repliceerbaar is. Door in te zetten op het versterken van lokaal leiderschap en gemeenschapsstructuren zal preventie en rehabilitatie lokaal worden ingebed en zullen de dorpsgemeenschappen de verantwoordelijkheid en de zorg succesvol zelf voortzetten.

In Nepal wordt op dit moment het kost-effectieve Inspire2Care model opgeschaald in het district Ilam in samenwerking met Ineke Feitz Stichting, UBS Optimus FoundationMakoto Maki Foundation, Stichting ’t Bosje, True Blue. (2015-2020). De gezamenlijke ambitie van Karuna Nederland en Karuna Nepal is om Inspire2Care, in samenwerking met de dorpsgemeenschappen, de overheid, en verschillende fondsen de komende 10 jaar op te schalen naar grote delen van Nepal. (2018-2027)

Naar de uitbreiding van de Karuna modellen in nieuwe landen wordt in 2017 onderzoek voor een pilot gedaan

Lees meer over de Karuna aanpak en Onze Modellen