Strategie 2018-05-28T11:39:12+00:00

Strategie

Onze missie is om de levens van kinderen met een beperking op een duurzame manier te verbeteren en handicaps te voorkomen. Duurzaam in de zin dat het werk en de activiteiten onverminderd doorgaan nadat Karuna zich heeft teruggetrokken. Daarbij zijn de volgende speerpunten voor Karuna van belang:

Mensen ontwikkelen zichzelf

Om een betere kwaliteit van leven te bereiken, moet de gemeenschap ook veranderen. Acceptatie en kennis moeten verankerd zijn in de gemeenschap. Karuna wil lokale leiders inspireren om zelf verantwoordelijkheid te nemen om de gemarginaliseerde mensen in hun gemeenschap te laten participeren. Cruciaal hierbij is om de lokale leiders te trainen, om hun capaciteiten te ontwikkelen. Ook is het belangrijk de volwassenen en kinderen met een beperking die begaafd zijn een voorbeeldfunctie te laten vervullen. We gaan uit van de kracht van mensen, en willen die kracht extra stimuleren en solidariteit bevorderen. Voor Karuna is voornamelijk de rol van inspirator, trainer en capacity builder weggelegd.

Dit betekent ook dat Karuna van dorpsgemeenschappen vraagt (of zelfs eist) om zelf financiële middelen te mobiliseren. Immers, wanneer de kosten en de organisatorische inspanningen groter zijn dan wat lokaal gedragen kan worden, lukt het uiteindelijk niet. Dankzij een grote eigen inbreng voelen leiders en andere dorpsleden zich verantwoordelijk en zijn ze gemotiveerd om te veranderen.

Repliceerbaar en opschaalbaar

“If it’s not scalable, it’s a hobby”, zei Nanno Kleiterp van de FinancieringsMaatschappij Ontwikkelingslanden. Repliceerbaarheid maakt een ontwikkelingsproject duurzaam. Projecten dienen zó simpel en goed in elkaar te zitten en zó (kosten-)effectief te worden gerealiseerd, dat ook mensen in andere dorpen hierdoor geïnspireerd kunnen raken, en met dit voorbeeld ook met eigen middelen aan de slag kunnen gaan.

Dat een project repliceerbaar is, is niet alleen belangrijk omdat het meer effect oplevert, maar ook omdat het eerlijker is. Want als we enkel op kleine schaal een weliswaar goed maar tevens duur project opzetten, dan zal dit niet nagevolgd kunnen worden door andere dorpen, en dan bevordert dit ongelijkheid.

Ondernemend

De ondernemersmentaliteit zit in het bloed van Karuna als organisatie (lees meer op de pagina Over Karuna). Een programma moet zo kosteneffectief mogelijk opgezet zijn, simpel, repliceerbaar en resultaatgericht. Kenmerkend voor een ondernemende aanpak is de sterke gerichtheid op de exit, meteen vanaf het begin. Oftewel, gericht op onafhankelijkheid.

Daarom wordt direct bij aankomst in een dorp onderzocht of er bereidwilligheid is vanuit de leiders om verantwoordelijkheid te nemen. Is die er niet, is het bij voorbaat gedoemd te mislukken. We wijzen één persoon aan die de verantwoordelijkheid voor het programma op zich neemt. Wanneer blijkt dat een gemeenschap het project niet omarmt, wanneer de leiders geen verantwoordelijkheid nemen, of als er niet aan de voorwaarden wordt voldaan, dan stopt Karuna met financiering en steun. Dan kan het programma namelijk niet duurzaam worden voortgezet.

Do no harm

Altijd wordt het do-no-harm-principe in acht gehouden: schade ten gevolge van onderbroken projecten, onbenutte scholen of klinieken is groter dan algemeen wordt gedacht. Hiermee wordt het vertrouwen in ontwikkeling geschaad. Doorgaan wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan kan uiteindelijk schadelijker zijn dan stoppen.

Lees meer over onze modellen waar deze principes in zijn verwerkt.