Impactstudie in 6 pilotdorpen

Impactstudie in 6 pilotdorpen

Nu alle zes pilotdorpen in het Nepalese district Sunsari Inspire2Care of Share&Care zelfstandig voortzetten, is het tijd om de balans op te maken. Een extern onderzoeksteam uit Kathmandu voerde daartoe een uitgebreide impactstudie in deze zes dorpen uit. We noemen graag de belangrijkste voorlopige bevindingen.

De onderzoekers hebben 257 kinderen met een beperking in de dorpen thuis bezocht en vragenlijsten afgenomen. Er zijn acht ‘focus group discussions’ uitgevoerd met alle betrokkenen, onder meer ouders van kinderen met een beperking, de leiders van de gezondheidsposten, de voorzitters van de Child Clubs en leden van de Village Development and Rehabilitation Committees. Tenslotte zijn 25 kinderen uitgebreid geïnterviewd als ‘case stories’.

Minder geboorteafwijkingen

Uit het rapport blijkt onder meer dat er een vermindering is van 62% in het aantal geboorteafwijkingen en de ontwikkeling van handicaps bij jonge kinderen.  In aantallen betekent dit dat het aantal nieuwe handicaps bij kinderen is gedaald van 48 in de vijf jaar voor het programma (2004-2008) naar 18 in de vijf jaar tijdens programma (2009-2013).

Meer ID-kaarten

Het aantal kinderen dat in het bezit is van een identiteitskaart is gestegen van 11% in voor Inspire2Care naar 78% na het programma. Een ID-kaart is van belang omdat een persoon met een beperking daarmee recht heeft op overheidstoelages.

Kwaliteit van leven

70% van alle kinderen met een beperking ervaart een relevante of zelfs significante verbetering van de kwaliteit van leven. Dit komt overeen met het beoogde resultaat. Toch stellen we onszelf ook de kritische vraag: hoe zit het met de overige 30%? Verbetering, hoe klein ook, is áltijd mogelijk. Dus hoe kunnen we zorgen dat ook de overige 30% van de kinderen een positieve verbetering ervaart? Daar gaan we verder aan werken.

De verbetering van de kwaliteit van leven zit hem deels in de houding van de mensen om hen heen. 80% van de kinderen met een beperking vindt dat de houding van dorpsgenoten ten opzichte van hen is verbeterd. Waar mensen hen eerder aanspraken met ‘manke’ of ‘blinde’ – naar hun handicap – geeft 98% nu aan dat mensen vriendelijke woorden of hun naam gebruiken om hen aan te spreken. 93% zegt dat andere dorpsbewoners het nu heel gewoon vinden dat kinderen of volwassenen met een beperking deelnemen aan sociale activiteiten.

Geïnspireerd om te inspireren

Toch zijn het de persoonlijke verhalen uit de case stories die misschien nog wel het meeste aangrijpen. Bijvoorbeeld Bageshwor (20): “Inspire2Care heeft me een tweede leven gegeven, en me aangemoedigd om een voorbeeld te zijn in de samenleving. Ik wil andere mensen met een beperking diezelfde stimulering geven, en hen helpen een beter leven te hebben, een waardig leven.” Dát is waar we het echt voor doen. Houd de website van Karuna in de gaten om meer en uitgebreider van deze persoonlijke verhalen te lezen.

Een samenvatting van het rapport is hier te vinden.

2018-06-20T15:02:12+00:00