Inspire2Care 2017-06-21T23:28:28+00:00

Inspire2Care

Inspire2Care

Inspire2Care is een community programma dat uitgaat van de kracht van mensen en aansluit bij de behoeften, mogelijkheden en capaciteiten van arme plattelandsgemeenschappen. Het model is gericht op Karuna’s missie – de preventie van handicaps, ondervoeding en ziekten bij kinderen en een beter leven voor kinderen met een handicap.

Inspire2Care ademt onze visie en waarden om gemeenschappen te inspireren en trainen om zelf actie te nemen voor kinderen met een beperking, en om het probleem integraal aan te pakken. Karuna gelooft namelijk dat verschillende elementen met elkaar verbonden zijn die samen de ontwikkeling van een gemeenschap tot stand brengen. Oftewel: niet alleen het zorgen voor betere gezondheidszorg en het voorkomen van handicaps is belangrijk, maar ook het bevorderen van kennis, toegang tot onderwijs en werk, het positief beïnvloeden van de houding ten opzichte van mensen met een handicap, en voeren van lobby voor gelijke rechten. Al deze aspecten sámen versterken en complementeren elkaar. Daar is Inspire2Care op gebouwd.

Een ontwikkelingsplan voor ieder kind

Er wordt een individueel plan opgesteld voor elk kind met een beperking. Daarbij wordt op alle componenten uit de Community Based Rehabilitation-matrix van de WHO ingezet om de kwaliteit van hun leven te verbeteren: gezondheid (inclusief specialistische zorg), onderwijs, levensonderhoud, sociale activiteiten en empowerment.

Het versterken van lokaal leiderschap

Met trainingen, capacity building en empowerment inspireren we lokale leiders om zélf verantwoordelijkheid te nemen voor mensen met een beperking, en om het goede voorbeeld te geven. In de dorpen wordt een Village Development Rehabilitation Committee (VDC) opgericht en een Community Based Rehabilitation (CBR) Facilitator aangewezen en getraind. Samen organiseren zij de verbeterde preventieve zorg, rehabilitatie en inclusie van kinderen met een beperking.

Een positieve houding tegenover handicaps

Karuna inspireert dorpsleiders, ouders en gezondheidswerkers om mensen met een handicap te omarmen en om een voorbeeld te zijn in hun dorp. In elk dorp worden Youth Clubs opgericht voor kinderen en jongeren met én zonder handicap. Samen brengen zij met muurschilderingen of straattheater maatschappelijke thema’s onder de aandacht in het dorp. Mede dankzij de Youth Clubs worden taboes doorbroken en leert de gemeenschap dat mensen met een beperking een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij

Voorlichting

Om handicaps te voorkomen is voorlichting aan (met name) jonge vrouwen van levensbelang. In elk dorp worden zwangere vrouwen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd geïdentificeerd door speciaal aangewezen Female Community Health Volunteers, samen met de CBR facilitator en gezondheidswerkers. Zij geven deze vrouwen voorlichting over onder meer het belang van gezonde voeding, hygiëne en veilige professioneel begeleide bevallingen.

Het versterken van moeder- en kindzorg

Karuna versterkt de bestaande gezondheidszorgsystemen en traint lokale gezondheidswerkers. Dankzij tijdige diagnoses, prenatale controles, professioneel begeleide bevallingen, vaccinatie en tijdige behandeling van infecties, kunnen wel 70% van de aangeboren handicaps voorkomen worden. Moeders, zuigelingen, jonge kinderen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd vormen hiervoor de doelgroep.

Lobby voor gelijke rechten

Karuna richt zich op het beïnvloeden van en samenwerken met lokale, districts- en nationale autoriteiten en (inter)nationale om het gezondheidszorgbeleid inclusief te maken én om de regering te wijzen op haar verplichting om het VN-Verdrag inzake de Rechten van Mensen met een Handicap na te leven.

Het aanboren van lokaal beschikbaar geld

Voordat Inspire2Care in een dorp van start gaat, stelt Karuna de voorwaarde dat de gemeente minimaal 5% van het gemeentebudget (ongeveer 4000 euro per dorp) aan Inspire2Care besteedt en het opneemt in het jaarlijkse plan en budget. Karuna draagt alleen in de eerste 2 jaar financieel bij. Karuna volgt het dorp daarna nog twee jaar en helpt waar nodig met bijvoorbeeld trainingen, maar niet met geld. Zo staat een gemeenschap uiteindelijk na vier jaar volledig op eigen benen.