Lokaal dorpsproces 2018-05-28T15:05:42+00:00

Hoe werkt Inspire2Care in een dorp?

Stap 1. Selectieproces

 • Uitsluitend dorpen die schriftelijk hun belangstelling tonen komen in aanmerking getoetst te worden voor readiness voor Inspire2Care. Karuna Nepal toetst bereidwilligheid en verantwoordelijk leiderschap van de leiders van dorpsgemeenschappen om de allerarmsten in hun gemeenschap te ondersteunen. Responsibility = the ability to respond;
 • De leiders en dorpsgemeenschap moeten aantonen dat ze de benodigde (vooraf bekende) middelen voor InspireCare hebben en zullen toewijzen.
 • Daarnaast moet duidelijk zijn dat er in potentie een gekwalificeerd en toegewijd team aanwezig is die meteen van start kan: een nieuwe aangewezen Community Based Rehabilitation (CBR) Facilitator, bestaande gezondheidswerker en bestaande lokale leider.

Stap 2. De gemeenschap en Karuna leggen de basis voor Inspire2Care

 • De gemeenschap mobiliseert lokale financiële middelen vóór de start;
 • Gezamenlijk wordt een gelijkwaardige partnerschapsovereenkomst gesloten gebaseerd op een helder plan en budget gebaseerd op de behoeften in het dorp (sanitatie, zorg, geboortecentrum, etc);
 • Karuna traint de burgemeester, het lokale comité, gezondheidswerkers en andere leiders in leiderschap, bewustzijn en kennis over handicaps en inclusie;
 • De gemeenschap zorgt dat mensen met een beperking vertegenwoordigd zijn in sleutelposities;
 • De gemeenschap selecteert en betaalt een Community Based Rehabilitation (CBR) Facilitator. Karuna geeft een intensieve training.

Stap 3. Uitvoering door de gemeenschap, coaching door Karuna

Kwaliteit van leven van kinderen

 • Elk individueel kind met een handicap in de gemeenschap wordt geïdentificeerd;
 • De CBR Facilitator maakt een individueel ontwikkel- en behandelplan voor elk kind met een beperking, samen met de familie, waaronder over zorg, onderwijs, participatie en inkomen voor de familie. Volwassenen met een beperking krijgen ook een individueel plan, gefocust op hun meest urgente behoeften;
 • Het plan wordt uitgevoerd d.m.v. samenwerking met ziekenhuizen, hulpmiddelen, inclusief onderwijs, toegang tot beroepsopleidingen en microkredieten;
 • Trainingen voor de ouders van kinderen met een beperking;
 • De gemeenschap onderneemt actie om inclusief te worden, betreffende toegankelijkheid van publieke diensten en betreffende bewustzijn over handicaps en een positieve houding richting mensen met een handicap.

Preventie

 • Moeder- en kindzorg wordt verbeterd door training van gezondheidswerkers: alle zwangere vrouwen zijn geregistreerd via een M-Health systeem waardoor wordt gegarandeerd dat ze minimaal 4 keer naar prenatale controle gaan professioneel worden begeleid bij de bevalling;
 • Bewustwording over hoe moeder- en kindersterfte en geboorteafwijkingen kunnen worden voorkomen: gezond drinkwater, hygiëne, tijdige controles, gezonde voeding, veilige bevallingen in een kliniek.

Stap 4.  Exit en continuering

Na 3,5 jaar trekt Karuna Nepal zich terug en continueert de gemeenschap Inspire2Care met 100% eigen middelen, waarbij ze gebruik kunnen maken van kennis en advies van het Resource en OpleidingsCentrum van Karuna Nepal.