Resultaten 2017-09-12T14:07:11+00:00

Resultaten

Kerncijfers (2007-2016)

 • Gedaald aantal handicaps: het aantal nieuwe geboorteafwijkingen en vroeg ontwikkelde handicaps is gedaald met 62%. Er kwamen in vijf jaar tijdens het programma 18 nieuwe cases bij van kinderen met geboorteafwijkingen of vroeg ontwikkelde handicaps, ten opzichte van 48 in de vijf jaar vóór het programma.
 • Verbeterde kwaliteit van leven: 70% van de kinderen met een beperking ervaart enige of significante verbetering in de kwaliteit van leven. Zij participeren in de samenleving en hebben toegang tot onderwijs en (gespecialiseerde) gezondheidszorg. 72% ervaart een sterk verbeterd zelfbeeld en zelfvertrouwen. En 65% van de gezinnen met een kind met een beperking heeft een verbeterde economische situatie.
 • Meer identiteitskaarten: 77% van de kinderen met een beperking is in 2017 het bezit van een identiteitskaart, vergeleken met slechts 11% in 2009. Een ID-kaart geeft hen toegang tot sociale bescherming en overheidstoelages en zorgt voor participatie, erkenning en acceptatie.
 • Meer prenatale controles ter preventie van ziekten en handicaps: na de implementatie van Inspire2Care ging 83% van de zwangere vrouwen naar alle vier de aanbevolen prenatale controles, ten opzichte van 50% vóór het programma.

Duurzaamheid en gemobiliseerde middelen

 • Zelfstandige en onafhankelijke dorpen: in zes pilotdorpen in het district Sunsari in Nepal worden Inspire2Care en Share&Care succesvol voortgezet met eigen financiering. Ook de 27 Inspire2Care dorpen in Ilam zullen naar verwachting hun activiteiten zelfstandig continueren.
 • Toegenomen overheidsfinanciering: dorpsleiders en ambtenaren hebben de lokale overheidsfinanciering voor mensen met een beperking en preventiemaatregelen verachtvoudigd tot gemiddeld 4000 euro per dorp per jaar. Dit is voldoende om de activiteiten langlopend te blijven financieren.
 • Investeringen van Karuna en anderen: In de eerste tien jaar heeft Karuna Foundation (Nederland?) een investering gedaan van 2,5 miljoen euro. Dit leverde 3,5 miljoen euro op aan investeringen van lokale overheden en andere organisaties.

Wat betekenen deze cijfers in de praktijk? Lees de persoonlijke verhalen van kinderen met een beperking.

Resultaten in het kort 2016 – Opschaling van Inspire2Care in Ilam

 • Met het Best Wishes programma zijn 2071 zwangere vrouwen begeleid. Een groei ten opzichte van de 712 het jaar ervoor. Iedere zwangere vrouw gaat naar de voorgeschreven prenatale controles, krijgt voorlichting over gezondheid en voeding, bevalt onder begeleiding en haar baby wordt intensief gevolgd. Dit verhoogt de kans op het krijgen van een gezond kind sterk.
 • In de vijftien nieuwe dorpen zijn 273 nieuwe kinderen met een beperking op weg naar een beter leven. In totaal kregen 907 kinderen met een beperking en hun families in 2016 de benodigde zorg en steun op het gebied van gezondheid, onderwijs, inkomen, participatie en integratie.
 • 637 mensen met een handicap kregen een beroepsopleiding, 317 van hen kregen een lening en 104 mensen hebben inmiddels een goedlopende activiteit opgezet die inkomen genereert.
 • De dorpen zijn op weg naar financiële zelfstandigheid. Gemiddeld is in het jaar 2.000 euro per dorp aan lokale middelen gegenereerd in het jaar 2016. Dit bedrag groeit in het vierde jaar naar 4.000 euro, wat kostendekkend is.

Shankar staat nu midden in het leven

Persoonlijk verhaal

Shankar doet nu helemaal mee dankzij Inspire2Care dat zijn dorp heeft omarmt! Hij spreekt en beweegt beter en is zelfstandiger, ook is hij nu de voorzitter van de child club.

It’s a healthy baby!

Persoonlijk verhaal

In 2011 startte het Share&Care programma in Aurabani in Sunsari district. De gemeenschap begon toen meteen met het bouwen van een geboortecentrum.

Bhokraha gaat zelfstandig door!

Verhaal

Het was een mooi en memorabel moment, de echte officiële overdracht van Share&Care, de coöperatieve gezondheidszorgverzekering, in Bhokraha.