Resultaten 2018-05-09T17:04:12+00:00

Resultaten

Kerncijfers uit de pilot

  • Gedaald aantal handicaps: het aantal nieuwe geboorteafwijkingen en vroeg ontwikkelde handicaps is gedaald met 62%. Er kwamen in vijf jaar tijdens het programma 18 nieuwe cases bij van kinderen met geboorteafwijkingen of vroeg ontwikkelde handicaps, ten opzichte van 48 in de vijf jaar vóór het programma.
  • Verbeterde kwaliteit van leven: 70% van de kinderen met een beperking ervaart enige of significante verbetering in de kwaliteit van leven. Zij participeren in de samenleving en hebben toegang tot onderwijs en (gespecialiseerde) gezondheidszorg. 72% ervaart een sterk verbeterd zelfbeeld en zelfvertrouwen. En 65% van de gezinnen met een kind met een beperking heeft een verbeterde economische situatie.

Duurzaamheid en gemobiliseerde middelen

  • Zelfstandige en onafhankelijke dorpen: in zes pilotdorpen in het district Sunsari in Nepal worden Inspire2Care en Share&Care succesvol voortgezet met eigen financiering. Ook de 27 Inspire2Care dorpen in Ilam zullen naar verwachting hun activiteiten zelfstandig continueren.
  • Toegenomen overheidsfinanciering: dorpsleiders en ambtenaren hebben de lokale overheidsfinanciering voor mensen met een beperking en preventiemaatregelen verachtvoudigd tot gemiddeld 4000 euro per dorp per jaar. Dit is voldoende om de activiteiten langlopend te blijven financieren.
  • Investeringen van Karuna en anderen: In de eerste tien jaar heeft Karuna Foundation Nederland een investering gedaan van 2,5 miljoen euro. Dit leverde 3,5 miljoen euro op aan investeringen van lokale overheden en andere organisaties.

Wat betekenen deze cijfers in de praktijk? Lees de persoonlijke verhalen van kinderen met een beperking.

Shankar staat nu midden in het leven

Persoonlijk verhaal

Shankar doet nu helemaal mee dankzij Inspire2Care dat zijn dorp heeft omarmt! Hij spreekt en beweegt beter en is zelfstandiger, ook is hij nu de voorzitter van de child club.

It’s a healthy baby!

Persoonlijk verhaal

In 2011 startte het Share&Care programma in Aurabani in Sunsari district. De gemeenschap begon toen meteen met het bouwen van een geboortecentrum.

Bhokraha gaat zelfstandig door!

Verhaal

Het was een mooi en memorabel moment, de echte officiële overdracht van Share&Care, de coöperatieve gezondheidszorgverzekering, in Bhokraha.