Visie en missie 2018-05-28T11:17:37+00:00

Visie & Missie

Door onwetendheid en armoede worden in afgelegen en arme dorpen geen maatregelen genomen om handicaps te voorkomen en hebben kinderen met een beperking geen toegang tot adequate zorg en onderwijs. Vaak worden zij gediscrimineerd en buitengesloten.

Visie

Elk kind heeft recht op een waardig leven. Een dorpsgemeenschap kan alleen tot volle bloei komen als kinderen met een handicap en hun families ook meedoen. Dat kan een buitenstaander niet bereiken; mensen ontwikkelen zichzelf. Daarom inspireert Karuna de dorpsleiders om zelf verantwoordelijk te nemen voor de zorg voor en integratie van kinderen met een handicap en hun families.

Missie

Ons doel is om vermijdbare handicaps bij de geboorte of in de eerste drie jaar van het leven van een kind te voorkomen én de levens van kinderen met een beperking op een duurzame manier te verbeteren. Met duurzaam bedoelen we dat de activiteiten onverminderd doorgaan, ook als Karuna er niet meer bij is. Lees meer over onze missie.

Strategie

Karuna inspireert mensen en gemeenschappen om zélf actie te ondernemen en versterkt lokale gezondheidszorgsystemen. Dit doen we door een betrok­ken comité in een dorp op te zetten. Dit comité wordt zodanig opgeleid dat men de preventie- en zorgactiviteiten binnen een paar jaar zelf kan voortzetten met eigen middelen. Volwassenen met een beperking hebben een voorbeeldfunctie en spelen een cruciale rol in het creëren van gemeenschappen waarin ieder­een meedoet. Onze projecten zijn zo prak­tisch, efficiënt en afgestemd op de lokale draagkracht, dat ze repliceerbaar en opschaalbaar zijn. Lees meer over onze strategie.

Ambitie

De ambitie van Karuna Nederland is om de komende tien jaar samen met anderen het leven van veel meer kinderen met een beperking te verbeteren en veel meer handicaps bij kinderen te voorkomen. De komende jaren doen we dat door Inspire2Care op te schalen naar grote delen van Nepal en daarbuiten. Onze doelstelling is dat het aantal bereikte kinderen met een beperking de komende jaren stijgt naar 25.000. Lees meer over onze ambitie.